گروه مالی سپهر صادرات

پیام مدیر عامل

شرکت گروه مالی سپهر صادرات ( سهامی خاص ) یکی از شرکتهای تابعه بانک صادرات ایران است که در تاریخ ۹۳/۸/۱۴ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل شرکت گروه مالی سپهر صادرات، مدیریت مؤثر شرکت های تابعه و وابسته به بانک است که در صنایع مختلف پتروشیمی، ساختمان، لیزینگ و … فعالیت می کند. در واقع سیاست تعدیل بنگاه داری، اعمال مدیریت حرفه ای و تخصصی شرکت های سرمایه پذیر، تجمیع سرمایه گذاری ها، تسریع در طرح های سرمایه گذاری بازار اولیه و کمک به سودآوری بانک، انگیزه اصلی تاسیس این گروه مالی بوده است.

جمع سرمایه گذاری های بانک در سهام شرکت ها به ارزش دفتری بیش از ۲۳/۰۰۰ میلیارد ریال است که البته ارزش روز آن به مراتب بالاتر است. سهام برخی شرکت ها در بورس و فرا بورس پذیرفته شده است و برخی دیگر خارج از بورس و فرابورس هستند که با انتقال سهام از بانک به گروه مالی، فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار پیگیری خواهد شد.