l شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات(سهامی عام)

تاریخ انتشار مطلب : ۱۲ مهر ۱۳۹۹

پیرو مجوز فعالیت و درخواست صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی سپهر بازار سرمایه مبنی بر بازار گردانی سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در نماد معاملاتی وسپهر قابل معامله در بازار اول فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ بازار گردانی در این نماد با استفاده از روش مبتنی بر حراج، از روز شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ آغاز می شود.

 

وسپهر

 

همچنین لازم به ذکر است در صورت تشکیل صف‌های خرید/فروش برای سهم به مدت ۵ روز کاری متوالی، صندوق متعهد میگردد از روز ششم به مدت چهار روز کاری نسبت به افزایش تعهدات خودشامل:

حداقل معاملات روزانه

و

حداقل سفارش انباشته

به میزان دو برابر مقادیر مورد اشاره در جدول اقدام نمایند. در صورت تداوم این شرایط صندوق متعهد است از روز کاری دهم به مدت سه روز کاری تعهدات مذکور را به میزان سه برابر مقادیر اعلام شده در جدول فوق افزایش دهد. در این دوره صندوق مجاز به ارائه درخواست تغییر در دامنه مجاز نوسان قیمت نیز می باشد. همچنین در صورت تداوم صف های خرید/فروش صندوق متعهد است از روز کاری سیزدهم به بعد، تعهدات خود (شامل حداقل معاملات روزانه و حداقل سفارش انباشته) را به میزان ۴ برابر پارامتر های اعلامی در جدول فوق افزایش داده و درخواست تغییر در دامنه مجاز نوسان قیمت داده خواهد شد.