1

اطلاعیه زمان بندی پرداخت سود سهام وسپهر گروه مالی سپهر صادرات «وسپهر» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات، اصلاحیه زمان بندی پرداخت سود پیشنهادی توسط هیئت مدیره گروه مالی سپهر برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 در سامانه کدال منتشر شد.

با توجه به تعویق زمان مجمع و موکول شدن آن به 22/3/1401 در این اطلاعیه آمده است که پرداخت سود سهامداران حقیقی از پنجم مرداد ماه 1401، صندوق ها و سبدهای سرمایه­گذاری از پنجم شهریور و سهامداران حقوقی از یکم آذر سال جاری خواهد بود.