تاریخ انتشار مطلب : ۲۰ آبان ۱۳۹۹

بر اساس گزارش منتشر شده در کدال مرحله اول افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص) به ثبت رسیده است. لذا با توجه به مشارکت شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران میزان مالکیت این شرکت از ٢.٧ درصد به ١١.٧ درصد افزایش یافته است.

مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی گچساران از ١٠.١۵۵.۵٢۵ میلیون ریال تا مبلغ ۵٢.٩١٣.۶۵۵ میلیون ریال می‌باشد که در صورت انجام، نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

محصول شرکت پتروشیمی گچساران، یک میلیون تن اتیلن در سال می باشد. این طرح تاکنون ٧٣ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

بهره‌برداری تجاری شرکت پتروشیمی گچساران، ابتدای سال ١۴٠١ خواهد بود و برای تکمیل این طرح ٢٧٠ میلیون دلار و ١٧.٠٠٠ میلیارد ریال منابع مورد نیاز است.