l شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات(سهامی عام)

تاریخ انتشار مطلب : ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک صادرات «وبصادر» با هدف حمایت از سهام

بانک صادرات هم به منظور حمایت از سهام سومین بانک بزرگ بورسی از امروز اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می‌کند.

براین اساس، کل حجم عرضه ۵ میلیارد سهم و حداقل حجم عرضه روزانه یک میلیون سهم تعیین شده که توسط کارگزاری بانک صادرات عرضه می شود. زمانبندی اجرای برنامه خرید از ۲۲ شهریور تا ۲۳ اسفند برای یک تا ۱۰۰ هزار سهم و سررسید تا ۲۳ اسفند سال جاری تعیین شده است.

همانطور که پیش از این، بهروز خدارحمی مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات اعلام کرده بود،قیمت اعمال ۳۷۵ تومان اعلام شده است. شرایط تسویه با پرداخت مابه تفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهام پایه در سررسید توسط عرضه کننده به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی تعیین شده است.

خدارحمی با بیان اینکه سررسید این اوراق ۲۳ اسفند ماه خواهد بود، بیان کرد: در واقع بازده ۱۳ درصدی برای بازه زمانی ۶ ماهه خواهد داشت. شیوه تسویه آن هم پرداخت ما به التفاوت به صورت نقدی خواهد بود.

وی اعلام کرد: قیمت هر ورق یک ریال خواهد بود و سقف تعداد اوراق تبعی برای خرید پانصد هزار سهم است.