1

انتشار اوراق بدهی توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری

یکی از راهکارهای مذکور انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت خرید سهام و حمایت از بازار سرمایه است که این طرح منجر به تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها با پشتوانه انتشار اوراق بدهی می‎شود.

در این راستا درخواست کتبی هلدینگ‎های بزرگ کشور، برای انتشار اوراق بدهی به سازمان بورس ارسال شده است، پیش‌ازاین امکان دریافت تسهیلات برای شرکت‌های فوق‌الذکر وجود نداشت، به همین خاطر خبر انتشار اوراق بدهی و اعلام امکان دریافت تسهیلات در روزهای اخیر، به‌عنوان یک نقطه مثبت به شمار می‌آید و می‌تواند به بهبود بازار سرمایه کمک نماید.

یکی از نگرانی‎های فعالان بازار سرمایه در این روزها نحوه هزینه کرد و مصرف منابع و وجوه حاصل از انتشار اوراق مذکور است چراکه اثربخشی طرح مذکور در گرو سرمایه‌گذاری‎ و مصرف صحیح منابع حاصل می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر نقدینگی حاصل از محل انتشار اوراق و یا دریافت تسهیلات بانکی به بازار سرمایه باید به نحوی تزریق شود که با خرید سهام خرد منجر به بهبود وضعیت بازار سرمایه شود. درصورتی‌که منابع مذکور صرف مواردی نظیر معاملات بلوکی و درون‌گروهی و یا معاملات خارج از بازار سرمایه شود، اثربخشی طرح را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد؛ بنابراین به نظر می‎رسد طراحی ساختار و ابزار نظارتی کافی توسط نهاد ناظر در خصوص رصد نحوه مصرف منابع امری الزامی خواهد بود.

به‌منظور حل این چالش بالقوه پیشنهاد می‌شود نهاد ناظر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ منتشرکننده اوراق را ملزم به ارائه یادداشت جداگانه‌ای در گزارش تفسیری مدیریت در خصوص افشای منابع و مصارف وجوه حاصل مربوطه نموده و بازرس قانونی نسبت به آن اظهارنظر نماید. افشای اطلاعات مذکور در گزارش‌های مالی شرکت‎ها می‎تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل نماید و با متمرکز نمودن نقدینگی در بخش‎های اثربخش بازار به ثبات بازار سرمایه کمک کرده و از هدر رفت منابع جلوگیری نماید.