d991a2ce-2824-414a-bd98-7fc1e6aca658

بازدید دکتر غریب پور، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات از پروژه های در دست ساخت شرکت سپهر تهران

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات به همراه معاونین و مدیران شرکت سپهر تهران از پروژه‌های ساختمانی در حال انجام این شرکت بازدید کردند.

تاریخ انتشار مطلب : ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات، دکتر غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات به همراه قائم‌مقام و معاونت امور شرکت‌ها از پروژه‌های در دست‌ساخت شرکت سپهر تهران بازدیدی به عمل آوردند.

در ابتدای بازدید، گزارشی از نمای کلی پروژه‌ها، پروژه‌های در جریان ساخت، پروژه‌های در دست مطالعه و پروژه‌های تکمیل‌شده، از سوی مدیرعامل شرکت توسعه ساختمانی سپهر تهران ارائه گردید که دراین‌بین پروژه الهیه از جنبه سرمایه‌گذاری و ابعاد پروژه مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت.

در همین راستا آقای معزی، مدیرعامل شرکت سپهر تهران در مورد تغییرات اساسی و باز مهندسی در ساختار این پروژه توضیحاتی را ارائه دادند. از جمله مباحث مهم مورد بحث در مورد پروژه الهیه نحوه تأمین مالی این پروژه بود که در همین رابطه دکتر غریب پور مدیرعامل گروه مالی توضیحات و راهکارهایی را پیشنهاد دادند.

در ادامه جلسه نیز گزارشی از سایر پروژه‌های شرکت از جمله فرشته پالاس، نیاوران، عتیق، ایزدشهر، المپیک، سپهر دریا، تهران‌پارس، مقدس اردبیلی، سپهر رشت و دخانیات توسط شرکت سپهر تهران و همچنین توضیحاتی در مورد چهار پروژه گرگان، مشتاق تهران، چالوس و اصفهان نیز که در دست مطالعه قرار دارند ارائه شد.

یکی دیگر از مباحث مهم مطرح‌شده در این جلسه، نحوه نظارت شرکت و درصد پیشرفت پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی بود که شرکت مذکور گزارش خود را در این مورد ارائه داد.

دکتر غریب پور ضمن تشکر از عملکرد مدیریت و تیم اجرایی به استفاده از فرصت‌ها، کنترل پروژه، کنترل هزینه، راهکارهای پیش رو و چشم‌اندازهای آتی شرکت سپهر تهران و نقش آن در توسعه گروه مالی به‌عنوان یک بازو در صنعت ساختمان‌سازی تأکید داشتند.

در پایان از پروژه‌های الهیه، فرشته و نیاوران توسط مدیرعامل سرمایه‌گذاری گروه مالی و تیم همراه بازدیدی به عمل آمد.