تاریخ انتشار مطلب : ۱۸ تیر ۱۳۹۹

اولین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، پس از ثبت شدن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان نهاد مالی و تبدیل شدن شرکت از سهامی خاص به سهامی عام برگزار شد.

روز چهارشنبه مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۸:۰۰ اولین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات، پس از ثبت شدن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان شرکت سهامی عام با حضور حسابرس و بارزس قانونی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و تمامی سهامداران برگزار گردید.
در این مجمع، صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب و همچنین گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و برنامه ها و اهداف سال مالی ۱۳۹۹ ارائه گردیدند.

پایان خبر.