1

ترکیب و بازده پرتفوی بورسی سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات

معاونت امور پرتفوی،  در راستای اتخاذ سیاست جدید در خصوص تغییرات در ترکیب پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات و مصوبات کمیته سرمایه­ گذاری مقرر گردیده با توجه به اینکه حدود 80 درصد از ارزش بازار را 10 صنعت برتر به خود اختصاص داده ­اند، لذا شرکت گروه مالی سپهر صادرات نیز به منظور ایجاد نقدشوندگی مناسب و کسب حداقل بازدهی برابر با بازده بازار، حدود 80 درصد از کل سرمایه گذاری­های خود را به سمت 10 صنعت برتر بازار هدایت کرده و 20 درصد باقیمانده نیز در صنایع با انتظار بازدهی بالاتر در نظر  گرفته شود.

 

در نتیجه استراتژی به کار گرفته شده از ابتدای سال 1400 تا پایان دهه دوم شهریورماه، مبلغ 616.761 میلیارد ريال سود تحقق­ نیافته ناشی از جایگزینی خرید سهام جدید با فروش سهام قدیمی حاصل شده است. در صورت عدم فروش سهام قدیمی، 2.179 میلیارد ریال سود تغییر قیمت و سود تقسیمی حاصل می­گردید در حالی که با خرید سهام جدید مبلغ 2.796 میلیارد ریال سود تغییر قیمت و سود تقسیمی کسب شده است.

 

سود تحقق یافته و سود نقدی حاصله از ابتدای سال 1400 تا پایان دهه دوم شهریورماه به شرح ذیل می­باشد:

 

سود حاصل از فروش سهام کوتاه مدت بورسی به مبلغ 12.786 میلیارد ریال برای سال 1400 و جهت دوره 6 ماهه 6.516 میلیارد ریال در بودجه پیش­بینی شده که تاکنون مبلغ  937 میلیارد ریال ( 22 درصد بیش از بودجه پیش­بینی شده ) محقق شده است.

 

سود ناشی از فروش سرمایه گذاری بلندمدت (عمدتا سهام وبصادر) به مبلغ 7.870 میلیارد ریال در بودجه سال 1400 پیش بینی شده که تاکنون مبلغ 575 میلیارد ریال محقق شده است و الباقی در شش ماهه دوم محقق خواهد شد.

 

سود نقدی شرکت­های بورسی به مبلغ 2.198 میلیارد ریال در بودجه پیش بینی شده که تاکنون مبلغ 996 میلیون ریال محقق شده است، که گزارش فعالیت ماهیانه تا خرداد ماه 1400 درسایت کدال منتشر شده و عملکرد شهریور ماه نیز در چند روز آینده ارائه خواهد شد.