l شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات(سهامی عام)

تاریخ انتشار مطلب : ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

در این ویدئو شاهین احمدی مدیر تحلیل و ارزشگذاری گروه مالی سپهر صادرات در خصوص اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک صادرات “وبصادر” توضیحاتی را همراه با یک مثال کاربردی ارائه میدهد.