1

زمانبندی پرداخت سود سهام وسپهر مشخص شد

روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات، بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می رساند بنابر تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی عادی سالیانه طبق زمان بندی زیر سود سهامدارن وسپهر پرداخت خواهد شد.

– سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند از تاریخ 1400/07/07 از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب بانکی اعلام شده در سامانه سجام واریز خواهد شد.

– همچنین سود سهام صندوق ها و سبدهای سرمایه گذاری نیز از تاریخ 1400/08/01 از طریق امور مالی شرکت با ارائه آگهی تاسیس ، مجوز فعالیت و اعلام  شماره حساب بانکی به صندوق یا سبد، پرداخت خواهد شد.