1

نگاهی به سهام وسپهر

به گزارش روابط عمومی، در راستای افزایش ارزش‌افزوده و دستیابی به اهداف تعیین‌شده برنامه و بودجه سال 1400 و رسیدن به سود پایدار، سیاست جدید در خصوص تغییرات در ترکیب پرتفوی بورسی شرکت انجام شده (جابه‌جایی پرتفوی به سمت سهام‌های بنیادی) که در نتیجه استراتژی به کار گرفته شده در شش‌ماهه نخست سال 1400، حدود 600 میلیارد ریال سود اضافی تحقق‌نیافته ناشی از جایگزینی خرید سهام جدید با فروش سهام قدیمی حاصل شده است.

 

سود تحقق‌یافته و سود ‌نقدی حاصله در شش‌ماهه نخست1400 به شرح ذیل میباشد:

 

1) سود حاصل از فروش سهام بورسی به مبلغ 13.155 میلیارد ریال برای سال 1400 و همچنین در دوره شش‌ماهه 6.704 میلیارد ریال در بودجه پیش‌بینی شده که تاکنون مبلغ 10020 میلیارد ریال (حدود 17% بیش از بودجه پیش‌بینی شده) محقق شده است.

2) سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری بلندمدت (عمدتأ سهام وبصادر) به مبلغ 7.870 میلیارد ریال در بودجه سال 1400 پیش بینی شده که تاکنون مبلغ 505 میلیارد ریال محقق شده و الباقی در شش‌ماهه دوم محقق خواهد شد.

3) سود نقدی شرکت‌های بورسی به مبلغ 2.294 میلیارد ریال در بودجه پیش بینی شده که تاکنون مبلغ 1.996 میلیون ریال محقق شده و الباقی نیز در مدت باقی‌مانده انجام خواهد شد.

4) سود شرکت‌های غیر بورسی نیز همان‌طور که در گزارش های قبلی به اطلاع سهام‌داران رسیده است به علت پایش‌های مکرر، بسیار فراتر از سال گذشته به دست آمده است و به علت عدم تشکیل مجامع سالیانه آن‌ها پس از تقسیم سود در شش‌ماهه دوم لحاظ خواهد شد.

با توجه به این اقدامات، در شش ماهه نخست سال جاری، شرکت رتبه دوم در میان سایر سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری بدست آورده است. همچنین پیگیری‌های لازم جهت بورسی شدن سهام غیر بورسی در حال انجام است که قطعا تاثیر به‌سزایی بر ارزندگی سهام شرکت خواهد داشت.

در خاتمه به اطلاع سهام‌داران محترم می‌رساند که وظیفه مدیران صیانت از دارایی‌های شرکت و حفظ منافع سهام‌دارن و افزایش ثروت آن‌هاست که در این راستا مدیریت تمام سعی و تلاش خود را به‌کار گرفته است.