295654
مدیرعامل هلدینگ انرژی‌سپهر:

هلدینگ انرژی‌سپهر ۳ گواهینامه استاندارد بین‌المللی دریافت کرد

مدیرعامل هلدینگ انرژی‌سپهر گفت: سیستم مدیریت یکپارچه، متشکل از استانداردهایISO 9001:2015، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 همسو با برنامه‌های توسعه‌ای هلدینگ انرژی‌سپهر پیاده‌سازی و سرانجام این گواهینامه‌ها دریافت شد.

تاریخ انتشار مطلب : ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات،  بهروز عباسی با اعلام این خبر اظهار کرد: شناسایی مخاطرات و فرصت‌هایی که توانایی تأثیرگذاری بر مجموعه را دارند، گروه مدیریتی را بر آن داشت تا سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) را که شامل استانداردهای ISO9001:2015 ،ISO 14001:2015 ،ISO45001:2018 می‌شود پیاده‌سازی کند تا ضمن آسیب‌شناسی ارکان سازمان، بر توانمندی آن نیز بیفزاییم.

وی افزود: تعهد بالا، سازوکار اثربخش و متناسب با ماهیت سازمانی برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها و صلاحیت و تسلط کارکنان بر حوزه فرآیندی واحد خود، به‌عنوان نقاط قوت شرکت از سوی مُمیزان، مطرح شد.

مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر با تأکید بر اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه، ادامه داد: طرح‌ریزی و تدوین اهداف و برنامه‌های واحدها در سال آینده، طرح‌ریزی و اجرای فرآیند مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها در سطوح مختلف، تدوین نقشه و  شناسنامه فرآیندی واحدها، طرح‌ریزی و اجرای کنترل‌های عملیاتی در ابنیه و تأسیسات و پایش عوامل زیان‌آور محیط کار با نظارت واحد اچ‌اس‌ئی، طرح‌ریزی، تدوین و اجرای فرآیندهای مدیریت تغییر، مدیریت پسماند، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و سرانجام ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت دوره‌ای در هلدینگ از مجموعه اقدام‌های این برنامه است.

عباسی گفت: در این فرآیند، راهبرد و هدایت کسب‌وکار، مدیریت و تعهد مؤثر و صرفه‌جویی از طریق استفاده کارآمد از منابع مالی و انسانی موجود و همین‌طور صیانت از محیط زیست و بهبود و بلوغ سازمانی مجموعه اهدافی است که تحقق آنها در دستور کار قرار گرفته بود.

ISO 9001:2015 (سیستم مدیریت کیفیت)، ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، ISO 45001:2018 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) سه گواهینامه‌ای است که هلدینگ انرژی‌سپهر دریافت کرده است.