l شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات(سهامی عام)

تاریخ انتشار مطلب : ۲۸ مهر ۱۳۹۹

در روز معاملاتی گذشته، ۲۷ مهر ۹۹،
بیشترین تمایل خرید حقیقی ها به وسپهر نماد سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات بود.
وسپهر با تعداد بیش از ۳۳ هزار خریدار حقیقی در کل معاملات بازار بورس و اوراق بهادار در جایگاه اول،
دارایکم با حدود ۲۵۰۰۰ خریدار حقیقی در جایگاه دوم و انرژی ۳ با ۱۵۰۰۰ خریدار در جایگاه سوم قرار گرفتند.