تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
شنبه 18 تير 1401

معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره

تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1400/02/21  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1401/03/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:
 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی  
بانک صادرات ايران بانک صادرات ايران 10861736062 خداداد غريب پورجهان آباد علي رمضاني کجاني 1249972191 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد  
سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس 10530434650 جواد وکيلي جواد وکيلي 1288310579 عضو هیئت مدیره موظف دکتري  
سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان 10320279666 بهروز اعتمادي بهروز اعتمادي 1652769412 رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد  
سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران سرمايه گذاري توسعه ساختمان سپهر تهران 10320215213 عباس نعيمي عباس نعيمي 0051510790 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف دکتري  
واسپاري سپهر صادرات واسپاري سپهر صادرات 10320469474 فرهاد رمضان فرهاد رمضان 0056184948 عضو هیئت مدیره غیر موظف دکتري   

نظر بدهید
capcha