افشاء: واگذاري سهام - گروه الف
سه شنبه 11 مرداد 1401

افشاء: واگذاري سهام - گروه الف

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال افشای واگذاری سهام - گروه الف به شرح ذیل منتشر شد. 

 

 
 • تاریخ واگذاری
1401/06/12  
 • شرایط تسویه
نقدی پرداخت کل ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای  
 
 • جزئيات واگذاري
   
 
 • شركت واگذار شده
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام ) با نماد مفاخر  
 • درصد واگذار شده
73.88 درصد  
 • قیمت واگذاری هر سهم
52,000 ريال  
 • جمع مبلغ معامله
6,531,535 میلیون ریال  
 • بهاي تمام شده سهام يا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شركت
5,804,324 میلیون ریال  
 • سود و زيان واگذاري پس از كسر مخارج انتقال
727,211 میلیون ریال  
 
 • درصد مالكيت ناشر در شركت واگذار شده
   
 
 • درصد مالكيت قبل از واگذاري
73.94 درصد  
 • درصد واگذار شده جاري
73.88 درصد  
 • درصد مالكيت ناشر در شركت واگذار شده پس از واگذاری
0.06 درصد  
 • شرح موضوع شامل شرايط شركت مقابل (بورسي، غير بورسي، خارجي و موضوع فعالیت آن)
افشای اطلاعات با اهمیت (واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی ناشر فرابورسی )پیرو آگهی عرضه منتشر شده در فرابورس ایران (پیوست) این شرکت در نظر دارد 125،606،436 سهم معادل 73.88% از کل سهام شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (سهامی عام )با نماد مفاخر را در تاریخ 1401/06/12 با قیمت پایه هر سهم 52،000 ریال به صورت نقد واگذار نماید. نتیجه عرضه پس از تاریخ مذکور از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد .  
نظر بدهید
capcha