گزارش تصویری نشست تخصصی استقرار نظام یکپارچه مدیریت

نشست تخصصی استقرار نظام یکپارچه مدیریت با حضور کارشناسان گروه مالی سپهر صادرات در شهریور برگزار شد.