عنوان موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت - انتشار اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده- گروه ب
سه شنبه 12 مهر 1401

عنوان موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت - انتشار اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده- گروه ب

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند   عنوان موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت - انتشار اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده- گروه ب به شرح ذیل منتشر شد. 

 
  • تاريخ رويداد
1401/07/02  
 
  • مقياس اثرات مالي رويداد
   
 
  • نسبت به كل دارايي ها در سال مالي قبل
مشخص نیست  
  • نسبت به كل درآمد فروش در سال مالي قبل
مشخص نیست  
  • شرح رویداد
شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) در نظر دارد تعداد 175،353،972،000 سهم معادل 7.33 درصد سهام بانک صادرات (وبصادر) را طبق اعلامیه پیوست واگذار نماید.  
نظر بدهید
capcha