آگهی مزایده عمومی عرضه سهام شرکت سپهر جم منتشر شد
سه شنبه 19 مهر 1401

آگهی مزایده عمومی عرضه سهام شرکت سپهر جم منتشر شد

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهرصادرات؛  بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) به شماره ثبت 462901 و شناسه ملی 14004518505 در نظر دارد تعداد 650،000 سهم (معادل 65 درصد) سهام تحت تملک خود در شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم (سهامی خاص) را اصالتاً و وکالتاً به صورت یک‌جا و نقد با قیمت پایه کارشناسی برابر هر سهم 267،958 ریال از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای اهلیت واگذار نماید.

موارد قابل توجه متقاضیان خرید سهام:

1- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه کارشناسی (معادل مبلغ 8،710،000،000 ریال) می‌باشد که بایستی توسط متقاضیان به صورت ضمانت‌نامه بانکی (با شرایط مندرج در اعلامیه مزایده) و یا واریز به حساب اعلامی ارائه گردد.

2- متقاضیان محترم می‌بایست اسناد مزایده را به صورت حضوری و با مراجعه به نشانی تهران بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک 1، طبقه 5 دریافت نمایند. لازم به ذکر است به همراه داشتن کارت ملی و نیز ارائه معرفی نامه برای متقاضیان حقوقی الزامی است.

3- متقاضیان محترم می‌بایست ضمن مطالعه دقیق شرایط مندرج در اعلامیه مزایده، پیشنهاد خود را به همراه مدارک و مستندات مربوطه مطابق با شرایط اعلامی به نشانی فوق ارائه نمایند. بدیهی است به پیشنهاداتی که فاقد شرایط اعلامی و یا به صورت مخدوش و ناقص ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4- مهلت ارائه پیشنهادات از روز چهارشنبه مورخ 20/07/1401 لغایت روز شنبه مورخ 30/07/1401 می‌باشد.

5- شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

6- شماره تلفن 22236915 (داخلی 503) آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان محترم می‌باشد.

نظر بدهید
capcha