مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ - ۱۰:۵۱

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات به نقل از کدال بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در سامانه کدال منتشر شد. جهت دریافت بر روی واژه دانلود کیک نمایید.

الف- مشخصات کلی کمیته حسابرسی
تاریخ تشکیل : 1393/11/08
تعداد اعضا : 3
اعضای کمیته حسابرسی
 
نام و نام خانوادگی کدملی سمت عضو غیرموظف هیات مدیره شخص حقوقی عضو مستقل عضو مالی رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
بهروز اعتمادي 1652769412 رییس کمیته بله سرمايه گذاري عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان خیر بله مديريت دولتي کارشناسي ارشد 1397/10/03 رئيس اداره کل سرمايه گذاري هاي بانک صادرات ايران
علي اسماعيل زاده مقري 2060333482 عضو کمیته خیر   بله بله مديريت مالي فوق دکتري 1401/05/23 کارشناس رسمي دادگستري - عضو انجمن حسابداران خبره ايران - هيات علمي دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
سيد صمد مير حسيني مطلق 2061195091 عضو کمیته خیر   بله بله حسابداري کارشناسي ارشد 1400/11/03 مدير ارشد سازمان حسابرسي - عضو جامعه حسابداران رسمي - عضو خبره انجمن حسابرسان داخلي
 
ب - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی
تاریخ تشکیل : 1393/11/08
تعداد کارکنان : 1
در صورت برون‌سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :  
مدیر واحد حسابرسی داخلی
 
نام و نام خانوادگی کدملی سمت رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ انتصاب اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محمد جواد ايرجي کجوري 0083900942 مدير حسابرسي داخلي حسابرسي کارشناسي ارشد 1400/04/23 سرپرست حسابرس داخلي شرکت مديريت صنعت شوينده
 
 
ج - بالاترین مقام مالی شرکت
 
نام و نام خانوادگی کدملی سمت رشته تحصیلی آخرین مقطع تحصیلی تاریخ انتصاب اهم سوابق - مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
محمد ايرانشاهي 0569952077 معاون مالي و اداري حسابداري کارشناسي ارشد 1400/05/01 مدير کل مجامع و بودجه سازمان اقتصادي کوثر- مديرعامل موسسه خدمات مالي و حسابداري کوثر محاسب - عضو هيات مديره شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر
نظر بدهید
capcha