افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آگهی عرضه سهام به صورت عمده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شنبه 05 آذر 1401

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آگهی عرضه سهام به صورت عمده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

  • نسبت به كل دارايي ها در سال مالي قبل
مشخص نیست  
  • نسبت به كل درآمد فروش در سال مالي قبل
مشخص نیست  
  • شرح رویداد
شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) در نظر دارد تعداد 12.855.275.321 سهم معادل 7.33 درصد سهام بانک صادرات (وبصادر) را طبق اعلامیه پیوست واگذار نماید.
نظر بدهید
capcha