افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پذیرش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سه شنبه 27 دي 1401

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پذیرش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات، در آگهی منتشر شده نماد وسپهر در کدال آمده است: «افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پذیرش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹»

جهت اطلاع بیشتر می توانید با مراجعه به نماد گروه مالی سپهر صادرات در کدال از شرایط منتشر شده آگهی یابید.

نظر بدهید
capcha