شنبه 01 بهمن 1401

سرمایه‌گذاری توسعه‌سپهرفارس (سهامی خاص)

محمدحسین چمن : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب : 1401/07/17

وحید رجائی : رئیس هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1400/12/01

مصطفی حبیب زاده : نایب رئیس هیات مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/05/01

 

 

جهت ورود به سایت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‌سپهرفارس (سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید.

نظر بدهید
capcha