شنبه 01 بهمن 1401

واسپاری سپهر صادرات (سهامی خاص)

حامد کارگر سامانی : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1400/01/08

بهمن ابراهیمی : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1400/01/08

علیرضا صالحی مرزنجرانی : عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1400/01/08

 

جهت ورود به سایت شرکت واسپاری سپهر صادرات
(سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید.

نظر بدهید
capcha