شنبه 01 بهمن 1401

خدمات نوین گردشگری سپهر جم (سهامی خاص)

احسان کریمی قدوسی: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره  

تاریخ انتصاب :1400/12/11

امیر مسروری : رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتصاب : 1401/05/26

مسعود گشته: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1400/12/14

محمدمهدی فطانت فرد حقیقی: عضو هیئت مدیره

تاریخ انتصاب : 1400/12/11

 

جهت ورود به سایت شرکت خدمات نوین گردشگری سپهر جم (سهامی خاص) بر روی لینک کلیک نمایید

نظر بدهید
capcha