افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتشار اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتشار اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

 

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات، در آگهی منتشر شده نماد وسپهر در کدال آمده است: « افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتشار اطلاعیه عرضه سهام به صورت عمده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹» جهت اطلاع بیشتر می توانید با مراجعه به نماد گروه مالی سپهر صادرات در کدال از شرایط منتشر شده آگاهی یابید.