تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی (به پیوست)

تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی (به پیوست)

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات، در آگهی منتشر شده نماد وسپهر در کدال آمده است: «تمدید اعلامیه پذیره نویسی عمومی (به پیوست)» جهت اطلاع بیشتر می توانید با مراجعه به نماد گروه مالی سپهر صادرات در کدال از شرایط منتشر شده آگاهی یابید.