کارگاه آموزشی "هم آموز سپهر"

کارگاه آموزشی "هم آموز سپهر"

کارگاه آموزشی هم آموز سپهر با موضوع آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری مشترک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات کارگاه آموزشی هم آموز سپهر  روز دوشنبه مورخ 16 بهمن 1402 با مشارکت حداکثری پرسنل گروه مالی سپهر صادرات با موضوع آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.
مدرس این دوره جناب آقای امیر حسین سلطانی نژاد،رئیس اداره امور سهام و عملیات بازار سرمایه گروه مالی سپهر صادرات و عضو هیئت مدیره شرکت آرمان توسعه مبین مهر سپهر صادرات بوده است، همچنین ایشان سوابق متعدی در مدیریت سرمایه گذاری در صندوق های مختلف سرمایه گذاری را در کارنامه خود دارد.