به دنبال ارتباط دو سویه با مردم و سهامداران هستیم/ راه اندازی خط اختصاصی ویژه امور سهامداران

مدیر روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات

به دنبال ارتباط دو سویه با مردم و سهامداران هستیم/ راه اندازی خط اختصاصی ویژه امور سهامداران

امیر مسروری مدیر روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات گفت: در دور مدیریتی جدید ما خود را در مجموعه روابط عمومی پاسخگوی مردم و سهامداران می‌دانیم بر همین اساس در تلاشیم تا این ارتباط تقویت شود و دو سویه گردد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات؛ امیر مسروری مدیر روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات گفت: در دور مدیریتی جدید ما خود را در مجموعه روابط عمومی پاسخگوی مردم و سهامداران می‌دانیم بر همین اساس در تلاشیم تا این ارتباط تقویت شود و دو سویه گردد.

مدیر روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات افزود: برای ارتباط با مشتریان خط اختصاصی در نظر گرفته شده است تا سهامداران بتوانند با آن برای دریافت اطلاعات و راهنمایی تماس بگیرند. شماره تلفن ۰۲۱۲۶۴۵۹۳۴۸ به همین موضوع اختصاص دارد. همچنین راه های مرسوم در شبکه‌های اجتماعی لینکدین و اینستاگرام آماده دریافت نظرات است.