افزایش سرمایه  صد و پنجاه درصدی وسپهر
دوشنبه 17 بهمن 1401

در مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات تصویب شد:

افزایش سرمایه صد و پنجاه درصدی وسپهر

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات در روز دو شنبه 17 بهمن ماه 1401برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات این مجمع با حضور 93.5 درصد از سهامداران برگزار گردید، در این جلسه پس از توضیحات رئیس مجمع و ارائه گزارش بازرس قانونی، با رای گیری سهامداران افزایش سرمایه 150 درصدی این شرکت تصویب شد.

این افزایش سرمایه ازمحل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران بوده و با ثبت آن، سرمایه این شرکت از مبلغ 30،000 میلیارد ریال به 75،000 میلیارد ریال افزایش یافت.

نظر بدهید
capcha