آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ - ۰۸:۴۵

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 462901 و شناسه ملی 14004518505

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات سهامی عام، مورخ 17/11/1401 و مجوز شماره 156-968465/014 مورخ 05/10/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 30.000.000.000.000ریال به مبلغ 75.000.000.000.000ریال منقسم به 75.000.000.000 سهم 1000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1. سرمایه فعلی شرکت:                                     30.000.000.000.000 ریال 

2. مبلغ افزایش سرمایه:                                     45.000.000.000.000 ریال

3. مبلغ سرمایه پس از افزایش:                            75.000.000.000.000 ریال

4. ارزش اسمی هر سهم:                                   1000 ریال

5. تعداد سهام عرضه شده:                                 45.000.000.000 ریال

6. نوع سهم:                                                 عادی با نام

7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

45.000.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،

 8. موضوع افزایش سرمایه:

اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده

9. به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 17/11/1401 تعداد 150 حق تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11. مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

12 .  سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

  سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالب آنان، بهای سهام جدید را تامین نمی کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی  می باشد، به حساب شماره 0217962040004 این شرکت نزد بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی کد 3046 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک1 کد پستی:1938653597 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس اعلام شده تحویل و رسید دریافت نمایند.

سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک 1 کد پستی: 1938653597 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس اعلام شده تحویل و رسید دریافت نمایند.

تذکر: عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده از حق تقدم می باشد.

13. در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند 12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14. حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارد شده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر،  تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد متضرر گردیده اند.

ثبت اوراق بهادر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سود آوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

سایر افرادی که تمایل  به خرید حق تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.sepehrsaderat.com مراجعه و یا با شماره تلفن  02122236915 داخلی 416 و یا شماره 91008664 داخلی 1 تماس حاصل نمایند.

گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.sepehrsaderat.com  و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.

 

هیات مدیره

نظر بدهید
capcha