گروه مالی سپهر صادرات

'گروه مالی سپهر صادرات
'گروه مالی سپهر صادرات

گروه مالی سپهر صادرات

در باره گروه مالی سپهر صادرات

معرفی شرکت


شرکت گروه مالی سپهر صادرات ( سهامی خاص ) یکی از شرکتهای تابعه بانک صادرات ایران است که در تاریخ ۹۳/۸/۱۴ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل شرکت گروه مالی سپهر صادرات، مدیریت مؤثر شرکت های تابعه و وابسته به بانک است که در صنایع مختلف پتروشیمی، ساختمان، لیزینگ و ... فعالیت می کند. در واقع سیاست تعدیل بنگاه داری، اعمال مدیریت حرفه ای و تخصصی شرکت های سرمایه پذیر، تجمیع سرمایه گذاری ها، تسریع در طرح های سرمایه گذاری بازار اولیه و کمک به سودآوری بانک، انگیزه اصلی تاسیس این گروه مالی بوده است. جمع سرمایه گذاری های بانک در سهام شرکت ها به ارزش دفتری بیش از ۲۳/۰۰۰ میلیارد ریال است که البته ارزش روز آن به مراتب بالاتر است. سهام برخی شرکت ها در بورس و فرا بورس پذیرفته شده است و برخی دیگر خارج از بورس و فرابورس هستند که با انتقال سهام از بانک به گروه مالی، فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار پیگیری خواهد شد.

پیام مدیر عامل


در سال اقتصاد و فرهنگ ( با عزم ملی و مدیریت جهادی ) شرکت گروه مالی سپهر صادرات ( سهامی خاص ) توسط بانک صادرات تاسیس گردید و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ با سرمایه اولیه ۶۰۰ میلیارد ریال به ثبت رسید. هدف از تشکیل این شرکت، ...

ردیف نام شرکت درصد مالکیت
1 شرکت 1 90
2 شرکت 1 100
ردیف نام شرکت درصد مالکیت
1 شرکت 1 100
ردیف نام شرکت درصد مالکیت
1 شرکت 1 100

شرکت های سرمایه پذیر

شرکت 1 درصد مالکیت : 90 بیشتر
شرکت 1 درصد مالکیت : 100
شرکت 1 درصد مالکیت : 100 بیشتر
شرکت 1 درصد مالکیت : 100 بیشتر