ارتباط با مرکز تماس

جهت ارتباط با واحد امور سهام می توانید از روش های زیر استفاده کنید

  • ارتباط تلفنی:

تماس با شماره 02122236915-02122236295 و شماره گیری داخلی 416

  • ارتباط پیامی:

استفاده از گزینه ارسال پیام در منوی امور سهام

  • ارتباط از طریق پرتال امور سهام:

با کلیک بر روی واژه ی سامانه ، به بخش پرتال امور سهام متصل شوید.