آگهی های چاپ شده در روزنامه
گام تازه "وسپهر" براي اصلاح ساختار پرتفوي

گام تازه "وسپهر" براي اصلاح ساختار پرتفوي

شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات بزرگترین شرکت زیرمجموعه در حوزه املاک و ساختمان را براي فروش عرضه كرد

20 دي 1402

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آگهی عرضه سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - آگهی عرضه سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

08 مهر 1402

مهلت پذیره‌نویسی عمومی افزایش سرمایه تمدید شد

مهلت پذیره‌نویسی عمومی افزایش سرمایه تمدید شد

مهلت عرضه عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده وسپهر به مدت ۲۰ روز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تمدید گردید.

13 شهريور 1402

اطلاعیه پذیره نویسی عمومی

اطلاعیه پذیره نویسی عمومی

21 مرداد 1402

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

17 ارديبهشت 1402

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)

09 ارديبهشت 1402

آگهی مزایده عمومی عرضه سهام نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی عرضه سهام نوبت دوم

04 ارديبهشت 1402

آگهی تمدید مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه

آگهی تمدید مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه

«آگهی تمدید مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه» شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام) ثبت شده به شماره 462901 و شناسنامه ملی 14004518505

26 فروردين 1402

آگهی مزایده عمومی عرضه سهام

آگهی مزایده عمومی عرضه سهام

15 فروردين 1402

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه

03 اسفند 1401

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

11 بهمن 1401

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (سهامی عام)

03 بهمن 1401