معرفی مدیران و معاونین

مدیرعامل
 جواد وکیلی

جواد وکیلی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مشاور عالی
هادی احمدیان

هادی احمدیان

مشاور عالی و دستیار اجرایی مدیرعامل

معاونین
حامد عین افشار

حامد عین افشار

معاون امور شرکت ها

محمد ایرانشاهی

محمد ایرانشاهی

معاون اداری و مالی

وحید شمشیریان

وحید شمشیریان

معاون برنامه ریزی راهبردی و مدیریت کسب و کار

مدیران مستقل
محمد رفیع آبادی

محمد رفیع آبادی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

محمد گویا

محمد گویا

مدیر حراست

علی فلاح نژاد

علی فلاح نژاد

مدیر حسابرسی داخلی

حسین ادب زاده

حسین ادب زاده

مدیر کارخانه تحول دیجیتال

فخرالدین آزاد  رنجبر

فخرالدین آزاد رنجبر

مدیر حوزه مدیرعامل

مدیران ستادی
عباس اصغری

عباس اصغری

مدیر امور شرکت ها

سید مجتبی ثباتیان

سید مجتبی ثباتیان

مدیر اداری و پشتیبانی