مصاحبه دکتر عین افشار با رادیو اقتصاد در رابطه با شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ - ۰۰:۰۰

مصاحبه دکتر عین افشار با رادیو اقتصاد در رابطه با شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

دکتر عین افشار، معاون امور شرکت ها گروه مالی سپهر صادرات و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در رابطه با نیشکر و عرضه ی آن، با رادیو اقتصاد در نمایشگاه صنعت مالی مصاحبه کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی سپهر صادرات دکتر عین افشار در این مصاحبه در رابطه با سهامداری بانک ها در نیشکر گفت: کار بانک ، تامین سرمایه درگردش و اعتبار بخشی به شرکت ها و تسهیل مراودات بانکی این شرکت ها با سایر بانک های دنیا باید باشد که تاکنون این امر توسط بانک های سهامدار نیشکر به انجام رسیده است لکن با توجه به وزن و سهم بزرگ این دارایی در سبد سرمایه غیر بورسی شرکت وسپهر و بالتبع آن بانک صادرات و همچنین بانک ملی با همکاری و همراهی همه سهامداران و مساعدت سازمان خصوصی سازی به دنبال عرضه ی آن در فرا بورس هستیم. فرآیند پذیرش کامل و آماده شدن نیشکر برای عرضه در حال انجام است و امیدواریم به زودی این شرکت در فرابورس عرضه شود.
دکتر عین افشار در رابطه با شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت نیشکر شامل ۱۹ زیر مجموعه ،۷ کشت و صنعت و شرکت های جانبی است ۷۰۰ هزار تن شکر معادل ۴۰ درصد نیاز کشور ۵۱ درصد الکل کشور معادل ۳۶ میلیون لیتر ۱۱۰۰۰ تن خمیر مایه معادل ۳۶ درصد نیاز کشور و ۵ درصد ام دی اف کشور در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تولید می‌شود.
تولید کاغذ هم به ظرفیت ۲۷۰ هزارتن کاغذ چاپ و تحریر در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره وضعیت و رابطه شرکت هفت تپه با شرکت نیشکر گفت: شرکت هفت تپه از سال گذشته بصورت قرارداد پیمان مدیریت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تحت مدیریت است و بهبود فعالیت آن در مسیر سودآوری و فعالیت تولیدی اقتصادی با تغییر ساختار مدیریت از سال گذشته شروع شده و در وضعیت مناسبی قرار گرفته است. در حال حاضر فقط مدیریت شرکت هفت تپه در اختیار شرکت نیشکر به صورت مدیریت پیمان است و حق مدیریت دریافت می‌کند و سهام آن در اختیار این شرکت نیست لذا اثرات سود و زیانی صورت های مالی آن به سهام داران بر می گردد و ریسکی از این لحاظ متوجه شرکت نیشکر در حال حاضر نیست.

عین افشار در پایان افزود: با عرضه ی شرکت نیشکر در بازار سرمایه ضمن ایجاد شفافیت باعث جلب مشارکت و ورود سرمایه بخش خصوصی و مردم در حوزه تولید شکر و صنایع زراعی و غذایی وابسته کشور خواهد شد.

نظر بدهید
capcha